Ostoya DataSystem

Ostoya DataSystem to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie integracji elektronicznych systemów bezpieczeństwa dla obiektów przemysłowych, specjalnych oraz użytkowych. Zapewniamy bezpieczeństwo ludzi, procesów, informacji i innych zasobów organizacji

Zdobyte, podczas współpracy z inwestorami z poszczególnych sektorów, doświadczenie pozwala nam zaoferować dedykowane rozwiązania dla sektorów:

Oferta

Kompleksowa realizacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Doświadczona kadra inżynieryjna i techniczna OSTOYA DataSystem oferuje:

ZEW.SMS

Platforma Zarządzania Bezpieczeństwem ZEW.SMS

Wdrożona w ponad 120 obiektach na terenie Polski umożliwia zarządzanie infrastrukturą i użytkownikami elektronicznych systemów bezpieczeństwa zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa i planem ciągłości działania.

Platforma ZEW.SMS zapewnia sterowanie systemmi pożarowymi. Umożliwia monitoring ruchu i stanu osobowego w obiektach, zobrazowanie aktualnych stanów elementów infrastruktury integrowanych systemów oraz alarmową wizualizację zagrożeń. Zdarzeniom alarmowym towarzyszą automatyczne sekwencje sterowania, w tym weryfikacja miejsca zdarzenia poprzez system CCTV.

Na każdym etapie cyklu życia systemu, Partnerzy wdrożeniowi mają możliwość konsultacji z twórcami Platformy Zarządzania Bezpieczeństwem ZEW.SMS. Szczycimy się tym, że przy ponad stu wdrożeniach na terenie Polski i Unii Europejskiej każdorazowo byliśmy w stanie dostosować platformę do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika

Integracja

Platforma Zarządzania Bezpieczeństwem ZEW.SMS Integruje
elektroniczne systemy bezpieczeństwa:

CertyfikatyPosiadamy m. in.:

  • Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP [2042/2014]
  • Świadectwo kwalifikacyjne TECHOM [08/14] potwierdzające spełnienie wymogów:
    - NO-04-A004-5:2010 Obiekty wojskowe - systemy alarmowe
    - PN-93/E-08390-14:1993 Systemy alarmowe
    - PN-EN 50130-5:2012 Systemy alarmowe
  • ISO 9001:2008


Statystyki

LAT DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDZANE OBIEKTY

SERWERÓW

STACJI OPERATORSKICH

Zaufali nam m.in.:


...i wielu innych z różnych sektorów gospodarczych.

Kontakt

Telefonicznie, mailowo lub listownie...
Telefon Fax Mail Adres